egalego.com – O galego nas novas tecnoloxías

Paquete de interface en Galego do Windows XP

O Paquete de Interface de Galego para produtos Windows XP fornece unha interface en galego para a maioría das interfaces de usuario de Windows XP. Este Paquete de Interface de Galego requirirá a validación do seu Microsoft Windows no tempo de instalación. Esta validación asegura que vostede está a usar unha copia de Windows con licenza completa e auténtica. Por favor, visite copia orixinal do Microsoft Windows para saber máis sobre os beneficios de usar software de Windows legal.

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=gl&FamilyID=0db2e8f9-79c4-4625-a07a-0cc1b341be7c

Paquete de interface de galego de Windows Vista

O paquete de interface de galego de Windows Vista (LIP) fornece unha versión parcialmente traducida das áreas máis utilizadas do sistema. Após a instalación mostraranse no idioma do paquete os textos dos asistentes, as caixas de diálogo, os temas da Axuda e de asistencia así como outros elementos da interface de usuario. O texto non traducido móstrase na lingua base de Windows Vista. Por exemplo, se adquiriu a versión en español de Windows Vista e instala o paquete…

Modulo para converter Windows 7 o idioma Galego.

Como instala-lo idioma Galego no seu Windows 7

Este artigo presenta os pasos necesarios para instala-lo paquete de idioma Galego no seu Windows 7. Este tipo de paquetes de idioma coñecense co nome de ‘(LIP) Language Interface Pack’ . Este paquete permitiralle cambia-la maioría de mensaxes, nomes, seleccións do menú, e pantallas do sistema operativo ó idioma Galego. É importante aclarar que isto non implica que tódalas súas aplicacións cambiasen a Galego, senón só partes do sistema operativo Windows 7….