Opera ten moitas novidades. Quizais o elemento con máis peso neste Opera o encontramos nas extensións, que nesta ocasión son máis potentes que nunca, pero os seus responsables...