egalego.com – O galego nas novas tecnoloxías

Navegador Opera 10.63 en galego

Boas noticias, Opera fans, pois remátase de lanza-la versión final do 10.63 en galego! Esta nova versión volve da-la coroa do “navegador máis rápido” a Opera, que ostentara brevemente coa saída de Opera 10.5 (arrebatada logo por Chrome cos seus continuos Dev builds). Aparte dunha maior velocidade (50% máis veloz que Opera 10.5), temos algunhas interesantes características, que veremos a continuación.

Agora que Opera 10.5 se encargou de renova-lo aspecto do navegador (e engadir novas características) , a versión 10.6 puídose…