O galego

O galego/Lingua materna

egalego, pretende ser unha ponte entre a cultura tradicional (de transmision oral) e a actualidade, onde as novas tecnoloxias supoñen...

1 4 5
Page 5 of 5