Este dicionario ten a finalidade de ofrecer un modelo de pronuncia da lingua galega, na súa variedade estándar, nun rexistro formal e cun ritmo normal de fala.

http://ilg.usc.es/pronuncia/

propon un modelo de pronunciación estándar para 60.000 formas do léxico común en galego