actualiza a WordPress 3.9.1 

Versión de mantemento

A versión 3.9.1 corrixiu 34 bugs. Para máis información, consulta as notas sobre esta actualización.

http://gl.wordpress.org/