Se usas WORDPRESS recoméndoche actualizar á última version, a 3.1.3 que corrixe principalmente problemas de seguridade en URLS canónicas, na suba de arquivos multimedia, no upload de arquivos a empresas de hosting descoidadas e ata inclúe protección para clickjacking en novos navegadores.