O paquete de interface de galego de Windows Vista (LIP) fornece unha versión parcialmente traducida das áreas máis utilizadas do sistema. Após a instalación mostraranse no idioma do paquete os textos dos asistentes, as caixas de diálogo, os temas da Axuda e de asistencia así como outros elementos da interface de usuario. O texto non traducido móstrase na lingua base de Windows Vista. Por exemplo, se adquiriu a versión en español de Windows Vista e instala o paquete de galego, parte do texto permanecerá en español. É posible instalar máis dun paquete de idiomas para que, desta forma, as persoas que utilicen o computador visualicen a interface no idioma desexado.