O Paquete de Interface de Galego para produtos Windows XP fornece unha interface en galego para a maioría das interfaces de usuario de Windows XP.
Este Paquete de Interface de Galego requirirá a validación do seu Microsoft Windows no tempo de instalación. Esta validación asegura que vostede está a usar unha copia de Windows con licenza completa e auténtica. Por favor, visite copia orixinal do Microsoft Windows para saber máis sobre os beneficios de usar software de Windows legal.

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=gl&FamilyID=0db2e8f9-79c4-4625-a07a-0cc1b341be7c