Como instala-lo idioma Galego no seu Windows 7

Este artigo presenta os pasos necesarios para instala-lo paquete de idioma Galego no seu Windows 7. Este tipo de paquetes de idioma coñecense co nome de ‘(LIP) Language Interface Pack’ . Este paquete permitiralle cambia-la maioría de mensaxes, nomes, seleccións do menú, e pantallas do sistema operativo ó idioma Galego. É importante aclarar que isto non implica que tódalas súas aplicacións cambiasen a Galego, senón só partes do sistema operativo Windows 7. Existen paquetes similares para as aplicacións de Windows Live e Office

http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/install-galego-lip