A versión estable máis recente de WordPress en galego estará sempre dispoñible en
http://gl.wordpress.org/

A versión galega é coordinada polo grupo de localización de WordPress ao galego. Pode entrar e publicar as súas dúbidas e suxestións.

Gran traballo