As novidades desta versión son, aparte dun importante lavado de cara, suficientes como para que sexa moi recomendable, máis alá da habitual inquedanza por “te-lo último”. Non obstante, como sempre, o mensaxe primordial é a prudencia, sobre todo á hora de instalar unha versión nova en sitios en activo. Antes, como sempre, fai copia de seguridade da base de datos e revisa que os plugins que uses sexan compatibles.

Podela ir descargando e probando en
http://gl.wordpress.org/
xa nos irás contando que tal.