Xa tes listas para instalar e/ou descargar as versións WORDPRESS 3.1.4 estable e WORDPRESS 3.2 RC3. En concreto, aactualización a WORDPRESS 3.1.4 é absolutamente recomendable pois soluciona un fallo que pode conceder permisos extra sobre a túa web a usuarios con nivel de Editor.